Tréninkové soboty na Black Bridge

Nová sezóna odstartovala, a právě teď je ideální čas na to poladit formu před prvním turnajem.

TIS_6686

Na Black Bridge jsme si pro hráče připravili tzv. tréninkové soboty. Golfoví trenéři dali dohromady pravidelný a komplexní tréninkový program za rozumnou cenu. Celkem se bude jednat o deset tréninkových sobot – každá tematicky zaměřená na určitou herní činnost.

Tréninky probíhají vždy v sobotu mezi 9.00 a 12.00 na drivingu a skládají se ze tří fází:

1.      Teorie – 50 minut na začátku tréninku. Vysvětlení cílů, ukázka techniky a nejčastějších chyb.

2.      Praxe – 2 × 50 minut. Praktický nácvik techniky, oprava chyb, dril.

3.      Vyhodnocení – shrnutí a doporučení dalších postupů.

Minimální účast jsou 4 hráči, maximálně vezmeme do skupiny 12 golfistů. Pokud nebude naplněna kapacita tréninku, informujeme přihlášené hráče o zrušení lekce telefonicky.

CENÍK
1 trénink (člen klubu)                   800 Kč
1 trénink (ostatní)                     1 000 Kč
Všech 10 tréninků (člen klubu)   6 500 Kč
Všech 10 tréniků (ostatní)          8 125 Kč
Cenu je nutné uhradit na hlavní recepci před začátkem tréninku.
 

Jak se přihlásím?

Přihlaste se na trénink na recepci resortu nejpozději den před tréninkem (v pátek do 16.00).

Můžete také rovnou vyplnit přihlášku na více tréninků a zaslat ji e-mailem na adresu klub@grcm.cz, nebo ji osobně přinést na recepci.

treninkove-soboty-prihlaska-2019

 

Rozvrh a náplň tréninků

23. 3. 2019 – Jak hrát driver?

·         Teorie (jak maximalizovat délku ran, co znamená švihová rychlost hole a rychlost míče, jak se tyto dva faktory prolínají a další).

·         Praxe (demonstrace švihu, možných chyb, drily na nápravu u konkrétních hráčů, na co se soustředit).

30. 3. 2019 – Hra z bunkru (greenový i fairwayový)

·         Teorie (promítání ukázek předních hráčů; vysvětlení různé techniky, plusy a minusy, nejčastější chyby, jak se chová hlava hole při založení, impactu, mokrý/suchý písek, spin atd.).

·         Praxe (demonstrace různých technik, aplikace teorie v praxi, drily atd.).

13. 4. 2019 – Krátká hra (rány do 50 metrů)

·         Teorie (různé techniky, trajektorie, spin, frikce, dopadové zóny atd.).

·         Praxe (vyzkoušení na trávě, sběr dat z Trackman a jejich následné vyhodnocení, různé drily na zlepšení).

27. 4. 2019 – Puttování

·         Teorie (vysvětlení teorie, základního postoje a jeho vlivu na stabilitu, vysvětlení tzv. slidu a rolování míče, úhly trefování, referenční body).

·         Praxe (za pomoci S&M Putt Lab sběr dat a jejich vyhodnocení, drily na techniku, směr a vzdálenost).

18. 5. 2019 – Dlouhá hra – železa

·         Teorie (základní teorie pro hru železy – postoj, rozložení váhy v průběhu švihu, pár čísel).

·         Praxe (natočení hráčů, rozbor švihu, doporučení případných drilů na zlepšení, využití Trackman a balančních desek, sběr dat a následné postřehy a komentáře ke švihu).

8. 6. 2019 – Tvarované rány a nakloněné roviny

·         Teorie (vysvětlení tvarování ran a nakloněných rovin, fyzikálních sil, které působí na let míče, stabilita, možné změny techniky a doporučení).

·         Praxe (vyzkoušení hry z nakloněných rovin na drivingu, využití Trackman a následná interpretace změn v letu míče).

29. 6. 2019 – Trouble shots

·         Teorie (prezentace video ukázek ze světových tour, různé možnosti záchran z takřka neřešitelných pozic).

·         Praxe.

Další tréninkové soboty proběhnou 31. 8., 21. 9. a 12. 10. Zopakujeme na nich tři nejpopulárnější tréninková témata.

 

zdroj: Golf Resort Black Bridge

TIS_6728
TIS_6728
Sdílet:
###message